تازه های فناوری

high-fiving و سلفی – یکی از جنون آمیزترین تلاش های بشر برای گرفتن سلفی!

معمولا پرسش های فلسفی زیادی وجود دارند که بی پاسخ باقی می مانند مثلا high-fiving و سلفی چه ارتباطی به هم دارند؟ سوالی که مدتی می باشد ذهن همه را درگیر کرده اما قهرمانی پیدا می شود و ربط این دو موضوع را نشان می دهد!

Seth Schneider قهرمانی است که با پست کردن ویدئویی در توییتر نشان داد بدون استفاده از دست یا مونوپاد هم می توان سلفی گرفت البته اگر چندان دل خوشی از گوشی خود نداشته باشید یا بخواهید آخرین سلفی را با گوشی خود بگیرید!

این قهرمان در توصیف افتخار آفرینی خود اینچین می نویسد: امروز یکی از غرور آفرین ترین روزهای زندگی من محسوب می شود چون پیوند high-fiving و سلفی را درک کردم. نقطه ای عطف در تاریخ دستاوردهای بشر که باید ثبت شود!!!

ترکیب high-fiving و سلفی نتایج شگفت انگیزی دارد

اگر قصد امتحان کردن سلفی گرفتن به شیوه ی جدید را دارید می توانید گوشی خود را مثل یک تاس در هوا پرتاب کنید و در حالیکه دست هایتان را به هم می زنید ژست مناسب این موقعیت را بگیرید.

بعد از انتشار ویدئوی ترکیب high-fiving و سلفی در اینترنت کاربران زیادی به این قهرمان ملحق شدند. کاربر زنی نوشت پس از پرتاب کردن گوشی به سمت بالا آنچنان دست پاچه شدم که به صورت اتفاقی با مشت به صورت خودم کوبیدم و گوشی هم شکست!

کاربران زیادی هم این کار را را ستایش کرده اند و گفته اند نیاز به استعداد خاصی دارد!

high-fiving و سلفی یکی از جنون آمیزترین تلاش های بشری است که ویدئوهای آن به زودی همه جا منتشر خواهند شد.

سلفی نیاز به تغییر دائم را نشان می دهد. یکی از ویژگی های شاخص عصر ما و محصول پیشرفت تکنولوژی، سلفی پرتره ای محسوب می شود که افراد حتی شخصی ترین لحظات خود را نیز ثبت می کنند.

گرفتن سلفی جا و مکان و زمان ندارد از آینه ی خانه گرفته تا آثار تاریخی می توانند به صحنه ای برای گرفتن سلفی تبدیل شوند.

روزگاری وظیفه ی ثبت پرتره ها فقط به عهده ی نقاشان بود اما حالا تنها به واسطه ی تکنولوژی و دست کاربر می توانید سلفی های متفاوت بگیرید!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید